Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 12 (372) 2011 birželio 30

Popiežius

  Benediktas XVI
 • Kalba Popiežiškojo Jono Pauliaus II santuokos ir šeimos studijų instituto surengto susitikimo dalyviams
 • Kalba Popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos organizuoto enciklikos Mater et Magistra 50-ųjų metinių minėjimo dalyviams
 • Kalba Popiežiškosios naujosios evangelizacijos tarybos plenarinio susirinkimo dalyviams
 • Homilija per Mišias švenčiant Nacionalinę Kroatijos katalikiškųjų šeimų dieną
 • Kalba susitikime su visuomenės atstovais, politinio, ekonominio, kultūrinio ir verslo pasaulio žmonėmis, diplomatiniu korpusu ir religinių bendruomenių vadovais

Popiežiaus katechezės

  Benediktas XVI
 • APIE MOZĖS MALDĄ

Bažnyčia Lietuvoje

 • Europos vyskupų konferencijų generalinių sekretorių ir atstovų spaudai susitikimas
 • „Štai aš visa darau nauja!“ (Apr 21, 5)
  Europos vyskupų konferencijų generalinių sekretorių ir atstovų spaudai susitikimo baigiamasis pareiškimas
 • Vilkaviškio vyskupijos 85-mečio ir Budavonės kankinių žūties 70-ųjų metinių minėjimas
 • Kauno arkivyskupijos dangiškojo globėjo šv. Jono Krikštytojo iškilmė
 • Tytuvėnų vienuolyne atidarytas Bažnytinio paveldo muziejus
 • Tarptautinė „Alfos“ kurso konferencija
 • Caritas parama Japonijai

Homilijos

 • PALYGINIMAS APIE SĖJĖJĄ
  15 eilinis sekmadienis (A)
 • KVIEČIAI IR RAUGĖS
  16 eilinis sekmadienis (A)
 • PASLĖPTAS LOBIS IR BRANGUS PERLAS
  17 eilinis sekmadienis (A)
 • KITAS KELIAS
  18 eilinis sekmadienis (A)