Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 7 (367) 2011 balandžio 18

Popiežius

 • Benediktas XVI
  ŽINIA PASAULINĖS MALDOS UŽ DVASINIUS PAŠAUKIMUS DIENOS PROGA

Popiežiaus Benedikto XVI katechezės

 • APIE ŠVENTĄJĮ PETRĄ KANIZIJŲ
 • APIE ŠVENTĄJĮ KRYŽIAUS JONĄ
 • APIE ŠVENTĄJĮ ROBERTĄ BELARMINĄ
 • APIE ŠVENTĄJĮ PRANCIŠKŲ SALEZĄ
 • APIE ŠVENTĄJĮ LAURYNĄ BRINDIZIETĮ

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis (2011 04 11)
 • Konferencija Rerum novarum 120-ųjų metinių proga
 • Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija
 • Konferencija „Laimė šeimoje. Dovana ar užduotis“
 • Paminėtos kun. J. Zdebskio žūties 25-osios metinės
 • Lietuviškas bažnytinės muzikos enciklopedinis žinynas
 • Gaivinamos giedojimo tradicijos

Homilijos

 • TIKĖJIMO AKYS
  Velykų sekmadienis
 • TIKĖJIMAS PERKEIČIA
  II Velykų sekmadienis (A)
 • ATGIMTI VILTIMI
  III Velykų sekmadienis (A)

Bažnyčia pasaulyje

 • Pristatytas katekizmas jaunimui Youcat
 • Benediktas XVI apie liaudiškąjį maldingumą