Popiežius parinko Libaną Pasaulinės ligonių dienos iškilmėms


(VIS) Gruodžio 10 d. Vatikane buvo paskelbta, kad popiežiaus Jono Pauliaus II sprendimu VII pasaulinės ligonių dienos pagrindinių iškilmių vieta bus Libano Dievo Motinos šventovė Harisa, esanti ant kalvos netoli šalies sostinės Beiruto. Popiežius savo kreipimesi, skirtame 1999 m. Pasaulinei ligonių dienai, kuri kasmet vasario 11-ąją, Lurdo Dievo Motinos liturginės šventės metu, minima vis kitoje žymioje pasaulio Dievo Motinos šventovėje, rašo, kad jo dabar pasirinktoje iškilmių vietoje Švč. Mergelės Marijos statula „žvelgia nuo Viduržemio jūros kranto, netoli šalies, kur Jėzus vaikščiojo skelbdamas Gerąją Naujieną apie Dievo karalystę ir gydydamas žmones nuo ligų ir negalios”.

Savo kreipimesi Šventasis Tėvas apibūdina Libaną kaip šalį, kurioje ne tik draugiškai sugyvena skirtingų tradicijų katalikų bendruomenės ir kitos krikščioniškos denominacijos, bet taip pat susiduria skirtingų religijų keliai. Maldos ir studijų susitikimai Harisos Dievo Motinos šventovėje, kuri yra brangi tiek krikščionių, tiek ir musulmonų maldininkams, Pasaulinės ligonių dienos proga galės pabrėžti „vienybės poreikį per tą ‘ekumeninį darbą’, vykdomą kartu besirūpinant ligoniais, kenčiančiais, atstumtaisiais, nuskurdusiais ir beteisiais”, – pabrėžia popiežius.

Popiežius kreipimesi drąsina ir visus tuos , kurie dirba sveikatos apsaugos srityje, sekti Kristumi, mokiusiu žmones daryti gera kenčiantiesiems.

Šventasis Tėvas, pabrėždamas, kad Bažnyčia turi būti visų vargšų ir kenčiančių „kūnu ir dvasia” atramos punktas, ragina bažnytinę bendruomenę pasistengti, jog 1999-ieji, tai yra Tėvo metai, taptų „praktinio ir aktyvaus gailestingumo metais ir kad į gailestingumo, labdaros darbus įsitrauktų visos bažnytinės institucijos. „Šv. Ignacas Antiochietis rašo efeziečiams, kad gailestingumas yra kelias pas Dievą”, – primena popiežius 1999 metų Pasaulinei ligonių dienai skirtame kreipimesi.