„Bažnyčios žinių“ 21 numeryje, 7 p. įsivėlė netikslumas. Vilniaus pal. J. Matulaičio parapija anaiptol ne vienintelė sovietmečiu Lietuvoje įkurta parapija. Atsiprašome.


Jaunuoli,

Jei nori giliau pažinti Dievą, krikščioniško, vienuoliško gyvenimo esmę, jei mąstai apie gyvenimo prasmę, ieškai pašaukimo, kviečiame gruodžio 28 d. atvykti į Marijampolės marijonų vienuolyne rengiamą Susikaupimo dieną vaikinams. Kartu galėsi susipažinti su pal. J. Matulaičio ir jo idėjų tęsėjų – marijonų  –dvasia bei veikla Lietuvoje ir pasaulyje.

Norinčius dalyvauti prašome skambinti iki gruodžio 25 d. tel.: 8-243 50287. Teirautis kun. Pauliaus.


Gerbiami „Bažnyčios žinių“ skaitytojai,

Tikimės, kad norėsite gauti „Bažnyčios žinias“ ir 1999 m. I pusmetį. Leidinio kaina:
atsiimant redakcijoje – 55 Lt
siunčiant paštu Lietuvoje – 65 Lt
siunčiant paštu į užsienį – 30 USD

Iš anksto dėkojame.

Pagarbiai –
„Bažnyčios žinių“ redakcija