Jauni Amerikos katalikai laikosi tikėjimo 


(CRTN) Sociologinis tyrimas parodė, kad jauni brandaus amžiaus (tarp 20 ir 39 metų) JAV katalikai nuolat meldžiasi ir nori, kad jų vaikai įgytų religinį išsilavinimą. Devyni iš dešimties apklaustųjų sakė, jog tiki, kad Eucharistinės aukos metu duona ir vynas tikrai tampa Kristaus Kūnu ir Krauju. Dauguma šio amžiaus katalikų kiekvieną ar kas antrą sekmadienį dalyvauja šv. Mišiose.

Apklausos telefonu tyrimą atliko sociologų grupė iš Vašingtone veikiančio Amerikos katalikų universiteto, Bostono Emanuelio koledžo ir Kalifornijos valstybinio universiteto. Apklausoje dalyvaujančiųjų pavardės parinktos iš Sutvirtinimo sakramento registrų 44 parapijose, esančiose įvairiose Jungtinių Valstijų dalyse. Kaip minėta, visi apklaustieji buvo tarp 20 ir 39 metų amžiaus ir Sutvirtinimą gavę paauglystėje. Sociologinio tyrimo dalyviai buvo suskirstyti į dvi grupes – vadinamieji „lotynai”, tai yra imigrantai iš Lotynų Amerikos arba jų palikuonys (jie sudaro apie 15-20% visų JAV katalikų), ir „europiečiai”, – imigrantų iš Europos palikuonys.

Į teiginį „aš negaliu savęs įsivaizduoti kuo nors kitu, kaip tik kataliku” teigiamai atsakė 75% „europiečių” ir 81% „lotynų”. Be to, 96% „europiečių” ir 99 % „lotynų” sakė, kad meldžiasi Dievui, daugiau kaip pusė – kiekvieną dieną. Sociologai taip pat nustatė, kad, kaip minėta, dauguma JAV katalikų (87% „europiečių” ir 95% „lotynų”) tvirtai tiki, jog Eucharistija yra Kristaus Kūnas ir Kraujas.

Kitas įdomus apklausos rezultatas: 55% JAV katalikų dalyvauja šv. Mišiose kiekvieną savaitgalį ar bent du kartus per mėnesį, tačiau tik 37% „europiečių” ir 42 % „lotynų” išpažinties buvę per pastaruosius dvejus metus. Be to, 64 % apklaustųjų mano, kad „geru kataliku gali būti ir tas, kuris nedalyvauja šv. Mišiose”, nors Bažnyčia yra įpareigojusi tikinčiuosius lankyti pamaldas kiekvieną sekmadienį.

JAV katalikų pamaldumą rodo ir kiti apklausos rezultatai: 83% „lotynų” ir 61% „europiečių” laiko namuose šventųjų arba kitus religinius paveikslus; 70% „lotynų” ir 51% „europiečių” nešioja medalikėlius ar kitas devocionalijas; 64% „lotynų” ir 46% „europiečių” kalba rožinio maldą; 58% „lotynų” ir 53% „europiečių” skaito Šventąjį Raštą; 44% „lotynų” ir 29% „europiečių”pastaruoju metu dalyvavo Kryžiaus kelio maldos procesijoje; 20% „lotynų” ir 10% „europiečių” yra įsirengę namie altorėlius.