Vatikano archyvai apie holokaustą nieko neslepia


(VIS, CRTN) Atsakydamas į atnaujintą kritiką dėl vadinamojo „archyvinio slaptumo”, Šventasis Sostas nurodė, kad „nėra ko pridėti” prie tų dokumentų, kuriuos Vatikanas yra paskelbęs apie holokaustą.

Gruodžio 3 d. pareiškime Vatikano atstovas spaudai Joaquin Navarro-Valls pareiškė: „Kas daro insinuacijas, priešingas tam, ką Šventasis Sostas jau yra patvirtinęs daugelį kartų, savo teiginius turi pagrįsti konkrečiais įrodymais. To, žinoma, niekada nebus”. J. Navarro-Valls nurodė, kad šis jo pareiškimas yra atsakymas į naujus kaltinimus, esą Šventasis Sostas vis dar neatidarė holokausto erai priklausančių savo archyvų.

Šis kaltinimas iškilo gruodžio 2 d. JAV sostinėje Vašingtone surengtoje tarptautinėje konferencijoje, kurioje vėl buvo aiškinamasi, kaip tarptautiniu lygiu rūpintis nacių režimo ir okupacijos metais Vokietijoje ir kitose šalyse pagrobto žydų turto – meno kūrinių, pinigų, sinagogų, pastatų ir t. t. – grąžinimu arba kompensacijomis. Šioje konferencijoje kalbėjęs Britanijos „Holokaust Educational Trust” pirmininkas lordas Janneris papriekaištavo dėl menko Šventojo Sosto aktyvumo šiame susitikime ir sakė, kad tai kelia naujus įtarimus dėl Vatikano galimo bendradarbiavimo su nacių Vokietija karo metais. „O jeigu Vatikanas tikrai neturi ko slėpti, tegul atidaro archyvus”, – sakė lordas Janneris.

Kitą dieną Navarro-Valls ir paskelbė minėtąjį savo pareiškimą. „Šiuo reikalu aš turiu dar kartą pakartoti, kad Šventasis Sostas jau prieš daugelį metų paskelbė iš Vatikano archyvų 11 tomų dokumentų, apimančių laikotarpį nuo 1939 metų kovo iki 1945 metų gegužės. Ši daugiatomė medžiaga, popiežiaus Pauliaus VI nurodymu parengta Bažnyčios istorikų kunigų jėzuitų, buvo paskelbta tarp 1965 ir 1982 metų. „Šis monumentalus darbas visuotinai pripažintas istorijos mokslo pasaulio kaip fundamentalus įnašas į Antrojo pasaulinio karo laikotarpio studijas”, – rašė Navarro-Valls savo pareiškime.

Jis taip pat palietė pastaruoju metu nuolat keliamą klausimą, ar Vatikanas nedalyvavo išvežant iš Kroatijos vietos režimo, nacių sąjungininko, pagrobto žydų aukso. „Kaip rodo atliktas tyrimas, Vatikano archyvuose nėra jokių dokumentų, susijusių su šiuo reikalu, taigi bet kuris kaltinimas, esą Šventasis Sostas prie to prisidėjęs, yra atmestinas”.