Vatikanas: taika neįmanoma be žmogaus teisių gerbimo ir nusiginklavimo  


(VIS) Gruodžio 2–3 dienomis vykusiame užsienio reikalų ministrų susirinkime, kurį surengė Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO), Vatikano santykių su valstybėmis sekretorius arkivyskupas Jean - Louis Tauran pabrėžė, kad Šventasis Sostas šiuos tarptautinės bendrijos uždavinius išryškina turėdamas „savo specifinį moralinio autoriteto bruožą”.

Norvegijos sostinėje Osle vykusiame susitikime arkivyskupas Tauran sakė, jog taika, tarptautinis bendradarbiavimas ir demokratija netaps realybe, jeigu sąvoka „taika” nereikš pagalbos visiems mažiems ir silpniems, dideliems ir stipriems su jų teisėta įvairove <...>, jeigu „bendradarbiavimas” nereikš reikšmingo ir nuolat pažangą darančio nusiginklavimo, karinių išlaidų mažinimo, abipusio pasitikėjimo <...> ir jeigu „demokratija nereikš, kad kiekvienas asmuo, kiekviena socialinė ir etninė grupė gali džiaugtis savo teisėta laisve ir teisėmis, ir kad politinė valdžia rūpinsis silpniausiu visuomenės sektoriumi”.

Arkivyskupas taip pat sakė, kad Europos stabilumas ir saugumas „negali tapti ilgalaike realybe, jeigu bus statomi ant žmogiškosios ir dvasinės tuštumos”. „ESBO pastangos išsaugoti saugumą Europoje buvo pakirstos iškilusių konfliktų Balkanuose ir Kaukaze, – sakė arkivyskupas Tautan, – ir tai rodo, jog ši politinė, ekonominė bei socialinė stabilizacija gali tapti netikra, nepaisant intensyvios prevencinės diplomatijos”. Todėl Bažnyčia palaiko tokį visuotinio saugumo kūrimą, kuris remiasi „žmonių ir dalyvaujančių šalių institucijų veiksmingu solidarumu”.

Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai priklauso 55 Europos šalys,  taip pat JAV ir Kanada. Jungtinės Tautos yra įgaliojusios šią organizaciją, kuriai pradžią davė 1975 metais pasirašyti vadinamieji Helsinkio aktai, rūpintis galimų konfliktų Europoje prevencija, iškilusių krizių sprendimu ir šalių atkūrimu pasibaigus konfliktams.