Svečių iš Prancūzijos seminarai Panevėžio katechetams  


Lapkričio 26 – 29 d. Panevėžyje lankėsi svečiai iš Prancūzijos kun. Benoit Coulle, kun. Charle Nigueux ir mažųjų auklėtoja Noelle le Duc. Lapkričio 26 d. K. Ramanausko lopšelyje-darželyje buvo surengtas seminaras „Dievo paslapties atskleidimas ir perteikimas vaikams”. Ikimokyklinių įstaigų pedagogus, susirinkusius iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Mažeikių, Rokiškio, Panevėžio, Noelle le Duc supažindino su savo katechezės metodais.

Lapkričio 27–29 d. seminaras tikybos mokytojams vyko Panevėžio katechetikos centre. Daug metų paauglius auklėjantis kun. Benoit Coulle nurodė šio amžiaus tarpsnio psichologines ypatybes ir kartu su Lietuvos pedagogais bandė rasti kelią į paauglio širdį. Kunigas pabrėžė, kad vienas svarbiausių paauglio bruožų – įgyti tapatybę; todėl labai svarbu, kad paauglys šalia esančio suaugusiojo jaustųsi savimi, būtų priimtas toks, koks yra. Anot kunigo, vertėtų siekti, kad jis pamiltų Kristų. Į mokytojų klausimą, kaip paauglį nuvesti į šv. Mišias, kun. Benoit atsakė klausimu: ar tai tikslinga, jei reikia vesti? Gal geriau padėti paaugliui pirma atrasti ryšį su Dievu.

Kun. Charle Nigueux atskleidė klausytojams Dievo malonės esmę. Krikšto dovana – turėti savyje dievišką gyvenimą. Malonė pakelia mūsų būtį iki dieviškosios būties. Katechezės esmė – suvienyti žmogaus juslinį, intelektinį ir malone grindžiamą gyvenimą tam, kad žmogus liudytų Kristų. Kartu su Noelle le Duc katechetai gilinosi į Jėzaus slėpinį. Buvo akcentuojama, jog katechetui yra būtinas ryšys su Dievu. Jis turįs priimti kito mokymą, perduoti jį ir sykiu atsiskleisti Dievo akivaizdoje. Pavyzdys jiems šiuo požiūriu gali būti Marija.

-as-