Vilniaus arkivyskupas metropolitas A. J. Bačkis lankė Trakų dekanatą, susitiko su Vilniaus arkivyskupijos kunigais 


Lapkričio 24 – 26 d. Vilniaus arkivyskupas metropolitas A. J. Bačkis lankė Trakų dekanatą, kur susitiko su dekanato kunigais ir aptarė jiems rūpimus klausimus. Ypač daug diskutuota, kaip geriau įsitraukti į 2000 metų jubiliejaus šventimą. Nutarta, jog kunigai reguliariai susitikinės, kad galėtų tarpusavyje pabendrauti, pasitarti, pasidalyti savo patyrimu bei geriau koordinuoti sielovadą.

Arkivyskupas A. J. Bačkis taip pat aplankė Trakų mokyklą internatą, kur kalbėjosi su mokytojais bei auklėtiniais, vakare susitiko su Trakų parapijos ir visuomenės atstovais. Lapkričio 25 d. arkivyskupas aplankė Trakų Vytauto Didžiojo gimnaziją, bendravo su jos mokytojais, atsakinėjo į mokinių klausimus, vėliau susitiko su Trakų dekanate dirbančiais katechetais. Po pietų ganytojas lankėsi Rūdiškėse. Lapkričio 26 d. arkivyskupas A. J. Bačkis lankė Lentvario parapiją. Jis svečiavosi lenkų ir lietuvių mokyklose, bendravo su mokytojais bei mokiniais, po pietų susitiko su parapijos aktyvu, katechetais, Caritas ir kitų draugijų atstovais, kurie nuoširdžiai pasidalijo savo rūpesčiais ir džiaugsmais.

Gruodžio 1 d. tradiciniame Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime dalyvavo arkivyskupas metropolitas A. J. Bačkis, generalvikaras vysk. J. Tunaitis ir vysk. J. Boruta SJ. Pagrindinė susirinkimo tema – pasirengimas 2000-ajam krikščionybės jubiliejui. LKV sekretoriaus padėjėjas kun. R. Makrickas supažindino su jubiliejinių metų skelbimo Katalikų Bažnyčioje istorija ir pasirengimu šiam jubiliejui Romoje bei Lietuvoje. Vilniaus arkivyskupas teiravosi susirinkusiųjų pasiūlymų, vyko diskusijos. Konkrečius Vilniaus arkivyskupijos kunigų pasiūlymus ketinama apsvarstyti dekanatuose.

-Vn-