Ketinama išleisti Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje saugomų popiežių bulių katalogą


Anot Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Rankraščių skyriaus redaktorės D. Tarailienės, M. Mažvydo bibliotekoje Vilniuje saugomos dvidešimt aštuonios 1477–1899 m. popiežių bulės, pasirašytos popiežių Pauliaus II, Klemenso VIII, Pauliaus V, Urbono VII, Pijaus VI ir Leono XIII. Šie iškilmingi rašto paminklai, kaip ir dera, rašyti ant pergamento lotynų kalba. Bibliotekoje saugomos bulės gerai išsilaikiusios, dauguma jų su popiežiaus antspaudais. Seniausia M. Mažvydo bibliotekos Rankraščių skyriuje saugoma bulė pasirašyta Pauliaus II 1477 m., vėliausia – Leono XIII 1899 m. Nors, pasak Rankraščių skyriaus redaktorės R. Narbutaitės, dauguma bulių skirtos Italijos vyskupijoms, tačiau šešios rašytos Žemaičių ir Vilniaus vyskupijoms. Spėjama, jog bulės į M. Mažvydo biblioteką galėjo patekti apie 1946–1947 m., kai tuometinis bibliotekos direktorius J. Rimantas pokario sumaišties laikotarpiu turėjo įgaliojimus rinkti ir saugoti be priežiūros likusius vertingus dokumentus ir knygas.

Pasak Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Rankraščių skyriaus vedėjos J. Steponaitienės, bibliotekoje dar 1986 m. buvo sudarytas Rankraščių skyriuje saugomų dokumentų katalogas, kuriame įrašytos ir bulės. Šie rašto paminklai yra labai specifinis tyrinėjimų objektas, o Lietuvoje istorikų, besidominčių popiežių dokumentais, nedaug. Tačiau, Rankraščių skyriaus darbuotojų manymu, visuomenei šie unikalūs rašto paminklai gali būti labai įdomūs, juolab artėjant Didžiajam 2000-ųjų jubiliejui. Todėl sumanyta leisti visą bulių katalogą – albumą, o galbūt eksponuoti parodoje ir pačias bules. Jos bus leidžiamos su pilnu aprašu, šalia pateikiant vertimą į lietuvių kalbą. Parengiamieji darbai jau vyksta: kai kurios bulės baigiamos restauruoti bibliotekos Restauravimo ir konservavimo centre. Rankraščių skyriaus specialistės su rankraštiniu katalogo variantu numačiusios supažindinti Lietuvos Vyskupų Konferenciją, tikėdamosi sulaukti patarimų ir Bažnyčios istorikų atsiliepimų. „Juolab, – sakė J. Steponaitienė, – kad ligi šiol negalima atsakyti į klausimą, kaip Italijos vyskupijoms skirtos bulės atsidūrė Lietuvoje”.

-am-