Seminaras kongregacijų ugdymo planams aptarti


Lapkričio 6 – 8 d. Kauno pal. J. Matulaičio namuose vyko visų kongregacijų vyreniųjų ir postulančių seminaras, kurio metu buvo aptarti kongregacijų ugdymo planai. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro referentas A. Kučikas seminaro dalyvius supažindino su šiuolaikinio jaunimo visuomeninėmis ir religinėmis nuostatomis. Sesuo A. Vabuolaitė kalbėjo apie kongregacijų ugdymo plano svarbą. Ypač pabrėždama ugdymo tęstinumą, prelegentė išdėstė pašvęstojo gyvenimo instituto bendrojo ugdymo plano (ratio) struktūrą. Anot jos, svarbiausios ugdymo dalys yra teoriniai pagrindai (Bažnyčios dokumentai), situacijos analizė (nūdienos pasaulis ir jaunimas, steigėjo charizma), bendrasis ugdymo tikslas (jis apima žmogiškąją, krikščioniškąją ir pašvęstojo gyvenimo brandą), ugdymo kriterijai (ugdoma visuomenėje, centras – pašauktasis asmuo, tikslas – visapusiška vienalytė harmoninga asmenybė), veiklos bruožai, ugdymo kryptys ir veiklos programa.

Kun. L. Virbalas SJ akcentavo dvasinio lydėjimo svarbą ir apžvelgė pašauktojo ugdymo pagrindinius principus. Ypač pabrėžta, kad dvasinio vadovavimo pagrindas yra ne dvasios tėvas, bet Dievas, kuris augina asmenį. Krikščioniškasis dvasinis vadovavimas – tai tiktai vieno krikščionies pagalba kitam, kad šis būtų atidesnis Dievo kvietimui. Prelegentas akcentavo dialogo, buvimo šalia svarbą dvasiškai vadovaujant. Pirmiausia reikia žmogų išgirsti, išklausyti, priimti, leisti pabūti jam tokiam, koks jis yra, neskubant vertinti, patarinėti, klausinėti. Dvasinis vadovas neprivalo atsakyti į visus dvasiškai vadovaujamojo klausimus, jis tiktai turi padėti jam pažinti patį save, pažvelgti į savo gyvenimą, išsivaduoti iš egoistinių motyvacijų.

Apie ugdančiąją visuomenę kalbėjusi ses. L. Grybaitė vienuoliškojo gyvenimo pilnatvę apibūdino išryškindama tris svarbiausius dalykus – įžadus, seserišką gyvenimą ir misijas. Prelegentė pabrėžė, kad visi trys vienuoliškojo gyvenimo momentai yra vienodai svarbūs, negalima vadovautis kuriuo nors vienu užmiršus kitus du. “Mes duodame įžadus, kad gyventume bendruomenėje ir per ją eitume į misijas”, – kalbėjo sesuo Liucija.

-vm-