Gydytojų konferencija „Etinės problemos medicinoje” Šiauliuose


Lapkričio 12 d. Šiauliuose vyko miesto ir apskrities gydytojų konferencija „Etinės problemos medicinoje”. Konferencijoje dalyvavo vyskupas E. Bartulis, gyd., kun. teol. dr. A. Narbekovas, VĮ „Šiaulių ligoninė” direktorius P. Simavičius, apskrities vyr. gyd. K. Ščeponavičius ir kiti.

Vyskupas E. Bartulis, apžvelgęs medicinos problemas krikščionišku aspektu, pabrėžė: „Šiandien susiduriame su skaudžiomis problemomis – alkoholizmu, narkomanija, dėl netinkamų socialinių sąlygų atsirandančiomis psichinėmis ligomis. Visa tai galima vertinti pasaulio (t. y. trumpalaikės naudos, garbės, savimeilės) požiūriu, bet galima į tai žiūrėti ir iš krikščionybės, t. y. nesavanaudiškos meilės pozicijų. Krikščionių uždavinys – būti su visais nelaimingaisiais, kenčiančiais praradimus ir skausmą, kad kiekvienas taptų geresnis. Esame tik labai maža dalelytė pasaulio, kurio Kūrėjas trokšta, kad dalyvautume jo kūryboje. Tik mylėdami galime išspręsti visas problemas. Jei neatitiksime Kūrėjo meilės reikalavimų, mūsų darbas bus nesėkmingas. Ir atvirkščiai, vertingiausi ir ilgiausiai žmogaus gyvenime išlieka meilės darbai”.

Kun. A. Narbekovas, skaitęs pranešimą „Žmogaus gyvenimo vertybės medicinos praktikoje”, kalbėjo apie žmogaus kaip Dievo paveikslo neįkainojamą vertę. Į tą Dievo paveikslą nevalia žiūrėti tik kaip į kūną – gydytojai turi vadovautis nuostata, kad dirba su asmenimis, turinčiais nemirtingą sielą, o ne su kūnu kaip su tam tikra žaliava. Ši nuostata formuoja kitokį požiūrį į žmogaus orumą, į jo gyvybę, jo skausmą ir kančią. Abortą, eutanaziją, kai kuriuos biogenetikos taikymus šiandienos gyvenime kunigas įvardijo kaip negatyvius reiškinius. Gydytojas turi aiškiai žinoti, ką renkasi, nepasiduoti įtraukiamas į blogį. Be minėtų pranešimų, konferencijoje buvo analizuojama sveikos gyvensenos perspektyva (prelegentė Šiaulių universiteto dėstytoja sesuo Danė Šlapkauskaitė), gydytojų ir pacientų etinės bendravimo problemos (gyd. Liuda Bekerienė). Konferencijos pabaigoje buvo diskutuojama.

-na-