Vilniuje konferencijos „Negimusiųjų kūdikių ilgesys” proga pašventintas negimusiems kūdikiams paminklas


Spalio 24 d. Vilniaus miesto savivaldybės salėje vyko konferencija „Negimusiųjų kūdikių ilgesys”, kurią surengė Pasaulio gydytojų federacijos „Už žmogaus gyvybę” Lietuvos asociacija, Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras, Lietuvių katalikų mokslo akademija, Lietuvos gydytojų sąjunga. Šia proga Vilniaus arkikatedroje aukodamas šv. Mišias vyskupas J. Boruta SJ per pamokslą priminė, kokia didelė Dievo dovana yra gyvybė. Tad ją niekindami ir žudydami rodome nepagarbą Kūrėjui. Tauta, žudanti negimusiuosius, kerta savo gyvasties medžio šaknis. Po šv. Mišių konferencijos dalyviai susirinko Rasų kapinėse, kur ant Angelų kalnelio vysk. J. Boruta SJ pašventino Pasaulio gydytojų federacijos „Už žmogaus gyvybę” iniciatyva ir rūpesčiu pastatytą paminklą negimusiems kūdikiams (autorius Vladas Kančiauskas).

Vilniaus miesto savivaldybės salėje konferenciją pradėjo, jos darbą palaimino Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretorius vysk. J. Boruta SJ. Konferencijos dalyvius pasveikino ir jos rengėjams už tokios svarbios idėjos ginant gyvybę platinimą dėkojo Lietuvos Seimo narė R. Hofertienė, taip pat sveikinimus atsiuntė Lietuvos Respublikos Prezidento žmonos Almos Adamkienės tarnyba, mons. Alfonsas Svarinskas bei kiti garbūs asmenys.

Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centro direktorė Marija Einorienė perskaitė negimusių kūdikių motinų ilgesio laiškus. Teologijos magistras, psichoterapeutas Gintautas Vaitoška skaitė pranešimą „Išlaisvinanti tiesa”. Prelegentas akcentavo skaudžias šeimos poabortinio sindromo – būsenos, atsiradusios po aborto, – problemas, su kuriomis susiduria ne tik moterys, bet ir vyrai. Tokios šeimos patiria didelę depresiją ir jausmus,  ardančius tarpusavio santykius. Visame pasaulyje tokioms šeimoms į pagalbą ateina Rachelės programa. Konferencijoje kaip tik buvo pristatytas naujas leidinys „Rachelės rauda – negimusiųjų kūdikių ilgesys”, parengtas Pausaulio gydytojų federacijos „Už žmogaus gyvybę” Lietuvos asociacijos. 1997 metų atnaujintos Hipokrato priesaikos signatarė, prof. habil. med. dr. Laima Griciūtė savo pranešime „Gyvybės vertė” pabrėžė medikų pareigą ginti ir saugoti gyvybę: jiems nevalia prisidėti prie mirties kultūros apraiškų platinimo. Pasaulio gydytojų federacijos „Už žmogaus gyvybę” Lietuvos asociacijos pirmininkė dr. Alina Šaulauskienė apžvelgė skaudžią pasaulio ir Lietuvos statistiką, kai nuo 1956 metų mūsų krašte buvo legalizuotas abortas. Atvykusi iš Gdansko medicinos daktarė, teologijos magistrė, seselė pranciškonė Kristina Kriškevič pasidalijo ilgamete gydytojos psichiatrės patirtimi saugant ir ginant gyvybę. Voldemaras Levandovskis, Human Life International koordinatorius Lenkijoje, kalbėjo apie psichologinės pagalbos aspektus saugant gyvybę.

-ež-