Kaune palaidoti Lietuvos diplomatijos patriarcho Stasio Lozoraičio ir jo žmonos palaikai


Lapkričio 10 d. Petrašiūnų kapinėse palaidoti Lietuvos diplomatijos patriarcho, buvusio užsienio reikalų ministro Stasio Lozoraičio ir jo žmonos Vincentos Matulaitytės - Lozoraitienės palaikai. Perlaidojimo ceremonijoje dalyvavo Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus su žmona Alma, užsienio reikalų ministras Algirdas Saudargas, krašto apsaugos ministras Česlovas Stankevičius, Seimo nariai, Kauno miesto ir apskrities vadovai, gausus miesto visuomenės būrys. Savo tėvų palaikus iš Romos atlydėjo sūnus, Lietuvos ambasadorius prie Šventojo Sosto Kazys Lozoraitis ir Daniela Lozoraitienė. Amžinojo poilsio vietą Petrašiūnų kapinėse pašventino Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius. Po laidotuvių ceremonijos Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčioje už Stasio ir Vincentos Lozoraičių vėles buvo aukotos šv. Mišios. Pamokslą sakęs arkivyskupas S. Tamkevičius akcentavo, kad Lozoraičiai meilę Lietuvai paveldėjo iš savo tėvų. „Tėvų namuose, kuriuose meilė tėvynei yra vertybė, vaikai subręsta ne pilkais kosmopolitais, bet išsiugdo meilę gimtajam kraštui”, – pabrėžė arkivyskupas kviesdamas kauniečius ir visus Lietuvos žmones prasmingai įamžinti šių garbių tautiečių atminimą.

-vm-