Panevėžyje paminėtos vyskupo Kazimiero Paltaroko 123-osios gimimo metinės


Spalio 21 d. Panevėžio Kazimiero Paltaroko katalikiškosios vidurinės mokyklos bendruomenė paminėjo pirmojo Panevėžio vyskupo Kazimiero Paltaroko 123-ąsias gimimo metines. Minėjime dalyvavo Panevėžio vyskupas J. Preikšas, mons. J. Juodelis, mons. J. Antanavičius, kanauninkas B. Antanaitis, vyskupo giminaitė mokytoja Valerija Paltarokaitė, kiti garbūs svečiai. Vyskupas J. Preikšas supažindino su vysk. K. Paltaroko šviečiamąja veikla, jo asmenybe. Atsiminimais apie pirmąjį Panevėžio vyskupijos ganytoją dalijosi mons. J. Antanavičius, kan. B. Antanaitis. Giedojo Biržų šv. Jono Krikštytojo bažnyčios mišrus choras. K. Paltaroko katalikiškosios mokyklos moksleiviai parengė poetinę kompoziciją „Mes nešam Tavo taiką”. Kristaus Karaliaus katedros kriptoje, kur palaidotas vysk. K. Paltarokas, buvo uždegtos atminimo žvakelės, katedroje aukotos šv. Mišios.

-rs-