Vilniaus arkivyskupas A. J. Bačkis sveikino Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimo delegatus


Spalio 30 d. Vilniaus rotušėje įvyko ketvirtasis Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimas. Šios 1995 m. įsteigtos asociacijos tikslas – Lietuvoje įgyvendinti Europos vietos savivaldos chartijos nuostatas, dalyvauti rengiant ir tobulinant įstatymus bei kitus teisės aktus, susijusius su savivaldybių veikla. Sveikindamas suvažiavimo delegatus, Vilniaus arkivyskupas A. J. Bačkis linkėjo kūrybingo ir darnaus darbo, priminė, jog žmonės išrinktiems merams patikėjo atsakingas pareigas būti tarsi gausios šeimos tėvais, geriausiai jaučiančiais gyvenimo pulsą bei tikrovę. Pasidžiaugęs savivaldybių solidarumu, arkivyskupas kvietė dirbti dėl bendrojo gėrio, nes „iš tiesų visi esame atsakingi už visus”. Vilniaus arkivyskupijos ganytojas garantavo, kad „Bažnyčia visomis jėgomis stengsis padėti žmonėms ne tik dvasinėje, bet ir socialinėje srityje”, tikėdamasi bendradarbiavimo ir pagalbos. Baigdamas sveikinimo žodį, arkivyskupas A. J. Bačkis linkėjo delegatams pirmiausia „patiems būti vilties žmonėmis, kupinais tikėjimo, ryžto ir gerų norų padėti, kad ir kitiems grįžtų noras gerai ir sąžiningai dirbti, kurti gražesnį gyvenimą sau ir savo vaikams”.

-jk-