Šventimai Telšių vyskupijoje


Lapkričio 8 d. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje Telšių vyskupas Antanas Vaičius suteikė kunigystės šventimus diakonui Antanui Stumbrai (1973 m.), kuris paskirtas Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos vikaru.

-T-