Vilniaus dekanato jaunimo bendruomenių susitikimas


Lapkričio 8 d. Vilniaus šv. Kryžiaus Atradimo parapijoje susitiko Vilniaus dekanato jaunimo bendruomenės. Po bendros Eucharistijos parapijos salėje grojo grupės iš Kretingos „Bitė” ir „Šulinys”. Per koncertą pristatyti nauji grupių albumai – „Į mus” („Bitės”) ir „Šuliniai iš tylos” („Šulinys”). Koncertui pasibaigus, buvo surengta linksma vakaronė, kurios metu jaunimas bendravo, linksminosi, aptarė ateities planus.

-gj-