Lietuvoje viešėjo Cincinačio šv. Ksavero jėzuitų universiteto prof. A. Shribergas Ed. D.


Kauno jėzuitų gimnazija toliau bendradarbiauja su Cincinačio (JAV) šv. Ksavero jėzuitų universitetu. Bendradarbiavimo projektą vykdo ne kartą Lietuvoje lankęsis ir daug prisidėjęs prie Lietuvos jėzuitų liturginės reformos liturgijos profesorius, Šv. Ksavero universiteto viceprezidentas tėvas Leo Kleinas SJ ir Kauno jėzuitų gimnazijos direktorius kun. Gintaras Vitkus SJ. 1996 – 1997 m. Vilniaus ir Kauno gimnazijų tėvams, mokytojams, vadovams paskaitas skaitė psichologijos ir liturgijos ekspertai. Šių metų spalio 26 – 30 d. Kaune ir Klaipėdoje lankėsi šio universiteto Williams verslo kolegijos įdarbinimo ir vadybos departamento prof. dr. Arthuras Shribergas Ed. D. Spalio 26 –28 d. Kaune, Perkūno name, šis vadybos srities specialistas, įvairių firmų bei organizacijų konsultantas pedagogams, mokyklų ir katalikiškų organizacijų vadovams, verslininkams, gimnazistų tėvams, vyresniųjų klasių moksleiviams skaitė paskaitas įvairiomis temomis: „Asmenybės skirtumų dinamika ir kūrybinė veikla”, „Sugebėjimas vadovauti – lobis, slypintis tavy”, „Šiuolaikinis požiūris į vadybą”, „Vadovas, slypintis tavyje”. Profesorius apie tuos pačius dalykus kalbėjo ir Klaipėdos katalikiškoje Prano Mašioto vidurinėje mokykloje. Čia jo paskaitų klausėsi Dvasinės pagalbos jaunimo centro darbuotojai, įvairios parapijos jaunimo grupės, moksleiviai ir jų tėvai. Dr. Arthuras Shribergas pabrėžė komandinio darbo svarbą, akcentavo tokio darbo modelio pranašumą, jo manymu, atgyvenusios „prižiūrėtojų ir darbininkų” sistemos atžvilgiu.

-gj, jp-