Bendruomenės šventė Aukštadvaryje įsikūrusioje Kauno lengvosios pramonės ir paslaugų verslo mokykloje


Lapkričio 6 d. Aukštadvaryje įsikūrusioje Kauno lengvosios pramonės ir paslaugų verslo mokykloje buvo surengta bendruomenės šventė. Joje dalyvavo Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis, švietimo ir mokslo ministras K. Platelis, sveikatos apsaugos ministras M. Stankevičius, kiti garbūs svečiai. Ta proga mokyklos Šv. Dominyko koplyčioje 9 kunigai, vadovaujami vyskupo J. Matulaičio, koncelebravo šv. Mišias, kurių metu pašventinta mokyklos vėliava. Per pamokslą vyskupas J. Matulaitis akcentavo būtinybę atgaivinti tarnavimo dvasią. Anot jo, dabartinei mūsų visuomenei ypač stinga nuoširdaus pasiaukojimo, artimo meilės. Ganytojas ragino šios mokyklos pedagogus, būsimas socialines darbuotojas Kristaus pavyzdžiu tarnauti vargingiausiems. Vyskupas J. Matulaitis taip pat džiaugėsi mokyklos auklėtinėmis, sėkmingai talkinančiomis socialinėje Bažnyčios veikloje, dirbančiomis Vievio slaugos namuose, Paparčių šv. Juozapo vaikų globos namuose. Būsimų socialinių darbuotojų dvasiniu ugdymu rūpinasi Jėzaus Širdies Tarnaičių seserų neviešos kongregacijos seserys.

-ež-