Panevėžio vyskupijos kunigų susitikimas


Lapkričio 5 d. Panevėžio katechetikos centro didžiojoje salėje įvyko vyskupijos kunigų susitikimas, į kurį šįkart buvo pakviesti ne tik kunigai, bet ir katechetai, mokytojai bei vienuolijų atstovės. Susitikimą malda Šventajai Dvasiai ir įžangos žodžiu pradėjo vyskupas Juozas Preikšas, po to jis susirinkusiems pristatė pagrindinį prelegentą kunigą Rolandą Makricką, LVK 2000 metų jubiliejaus komiteto atsakingąjį sekretorių. Kun. R. Makrickas susitikimo dalyvius supažindino su jubiliejinių metų istorija bei prasme Senajame Testamente ir jų šventimu iki mūsų laikų. Buvo apžvelgti žymesni šio jubiliejaus akcentai. Susitikimo pabaigoje kun. R. Makrickas atsakė į klausimus, dalyviai aptarė kai kuriuos pasiūlymus.

-P-