Kunigo, tautosakininko A. Sabaliausko – Žalios Rūtos 125-tųjų gimimo metinių minėjimas Panevėžyje


Spalio 20 d. Panevėžio šeimos centro metodininkė konsultantė L. Lapinskienė sukvietė Panevėžio lietuvių kalbos mokytojus į seminarą, skirtą Adolfo Sabaliausko – Žalios Rūtos, kunigo, tautosakininko, poeto 125-osioms gimimo metinėms paminėti. Seminaras vyko Panevėžio rajone, Stumbriškyje, kunigo A. Sabaliausko giminaičių sodyboje. Daug įdomios informacijos apie Adolfą Sabaliauską kaip sutartinių, giesmių rinkėją ir tyrinėtoją pateikė Vytauto Didžiojo universiteto docentas dr. Alfonsas Motuzas. Muzikos akademijos Etnomuzikologijos katedros docentė dr. D. Vyčinienė kalbėjo apie Žalios Rūtos užrašytų sutartinių svarbą šiandien. Giedojo Šiaulių katedros religinės-folklorinės muzikos ansamblis.

-rs-