Klaipėdoje paminėtas M. Valančiaus „Žemaičių Vyskupystės” 150-metis


Spalio 2 d. Klaipėdos universitetas ir M. Valančiaus kultūros centras surengė neeilinę mokslinę konferenciją, skirtą M. Valančiaus veikalo „Žemaičių Vyskupystės” išleidimo 150-mečiui paminėti. Konferencija susilaukė didžiulio Klaipėdos šviesuomenės dėmesio. 1848 m. lietuvių kalba išleista „Žemaičių Vyskupystė” neprarado aktualumo ir šiandien. Konferencijoje perskaityta 13 pranešimų, įvairiopai atskleidusių Motiejaus Valančiaus asmenybę ir kūrybinį palikimą. Vyskupas J. Boruta SJ aptarė M. Valančiaus vietą Lietuvos istorijoje, kiti prelegentai nagrinėjo jo pažiūras į tautos švietimą, teatrą, kalbėjo apie jį kaip kovotoją prieš rasizmą ir kt. Konferencija baigėsi Klaipėdos universiteto spektakliu „Palangos Juzė” (režisavo doc. P. Bielskis). Anot vieno iš renginio organizatoriaus doc. A. Žalio, ši konferencija buvo labai prasmingas dvasininkų, etnografų, muzikų ir studentų sambūris.

-dm-