Prasidėjo Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidai


Lietuvos vyskupų koncelebruotinėmis Mišiomis Aušros Vartų koplyčioje lapkričio 15 d. prasidėjo tradiciniai Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidai, truksiantys iki lapkričio 22-osios. Atlaiduose šiais metais atskiromis dienomis bus meldžiamasi už tikinčiąją liaudį, jaunimą, neopresbiterius, blaivybę, kunigus, vienuolijas, kunigų seminarijas, vaikus. Plačiau apie atlaidus – kitame „Bažnyčios žinių” numeryje.