Mirė tėvas Jonas Giedrys SJ (1921 – 1998)


Spalio 31 d. Montevidėjuje, Urugvajuje, mirė ilgus metus čia dirbęs tėvas Jonas Giedrys SJ. Kun. Jonas Giedrys gimė 1921 m. rugpjūčio 29 d. Dubingiuose, 1938 m. įstojo į Jėzaus draugiją Pagryžuvyje, mokslus baigė Ispanijoje, kunigu įšventintas 1949 m. liepos 30 d. 1952 m. atvyko į Pietų Ameriką, kur keletą metų dirbo Brazilijoje, dažnai rekolekcijoms ar talkai nuvykdamas į Argentiną. Urugvajuje vadovavo lietuvių parapijai, kur, parapijiečių padedamas, įrengė vasarvietę jaunimui bei šeimoms, dalyvavo lietuvių radijo programoje, redagavo dviejų puslapių savaitines „Urugvajaus lietuvių žinias”, nuoširdžiai bendradarbiavo su Urugvajaus lietuvių kultūros draugija, rėmė ir palaikė lituanistinę mokyklėlę, jaunimo būrelius, domėjosi užsienio lietuvių jaunimo gyvenimu. Keliskart atstovavo Urugvajui Pasaulio lietuvių bendruomenės seimuose. Lietuvoje pirmą kartą lankėsi 1988 m.

-as-