Vienintelė sovietmečiu įsteigta parapija  švenčia savo dešimtmetį


Lapkričio 8 d. Vilniaus pal. J. Matulaičio parapija šventė savo dešimties metų sukaktį. Ta proga vysk. J. Tunaitis kartu su trimis šios parapijos kunigais aukojo šv. Mišias. Prisimindamas sudėtingą šios parapijos steigimo istoriją, vysk. J. Tunaitis dėkojo tikintiesiems už pasiryžimą anuomet reikalauti bažnyčios naujuose mikrorajonuose, sveikino kleboną Medardą Čeponį už ištvermę ir pasiaukojimą kurti ne tik gyvą bendruomenę, bet ir statyti bažnyčią. „Mes, vyskupai, galime džiaugtis, kad taip aktyviai veikia jaunimas ir vyresnieji, žmonės prisiėmė atsakomybę dirbti parapijos taryboje”, – kalbėjo vyskupas, jis taip pat ragino supratingiau priimti tam tikrus vyskupų nurodymus, neprieštarauti jiems ir nepykti, jei jie kartais atrodo nepriimtini, akino visus bendradarbiauti, nes „vienybė, meilė ir gerumas daro stebuklus”. Iš pradžių vyskupui bažnyčia atrodė kiek didoka, bet, pamatęs vos sutelpančius joje tikinčiuosius, jis pakeitė savo nuomonę. Prisiminimų vakare parapijiečiai dėkojo parapijos branduolio – jaunimo ugdytojams s. Aldonai Dalgėdaitei ir kun. M. Čeponiui.

-jk-