Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkivyskupas A. J. Bačkis lankėsi Romoje  


Spalio 12 d. Šventasis Tėvas Jonas Paulius II privačioje audiencijoje priėmė Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininką arkivyskupą A. J. Bačkį.

Arkivyskupas A. J. Bačkis pasveikino Šventąjį Tėvą pontifikato 20-ųjų metinių proga Lietuvos kardinolo, vyskupų, dvasininkijos ir visų tikinčiųjų vardu. Arkivyskupas pranešė Šventajam Tėvui, kad visose Lietuvos bažnyčiose šia proga laikomos šv. Mišios ir kitos pamaldos, kurių metu tikintieji meldžiasi už popiežių, prašydami jam jėgų ir stiprybės vadovauti Kristaus Bažnyčiai bei vesti ją į trečiąjį tūkstantmetį. Šventasis Tėvas džiaugėsi, kad ir Lietuvos Bažnyčiai bus atstovaujama per šv. Mišias, kurias Šventasis Tėvas aukojo su vyskupais Šv. Petro aikštėje spalio 18 dieną.

Per audienciją buvo prisimintas popiežiaus apsilankymas 1993 m. Lietuvoje. Ši kelionė palikusi Šventajam Tėvui neišblėstamą įspūdį. Jonas Paulius II nuoširdžiai žavėdamasis minėjo Kryžių kalną. Šventasis Tėvas domėjosi Lietuvos Bažnyčios ir viso mūsų krašto politiniu bei socialiniu gyvenimu. Džiaugėsi, kad duris atvėrė Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija. Arkivyskupas A. J. Bačkis padėkojo popiežiui už jo rūpestį ir paramą statant šią seminariją.

Baigdamas audienciją Šventasis Tėvas paprašė perduoti apaštališkąjį palaiminimą visai Lietuvos Bažnyčios.

-Vn-