Nauji leidiniai

Ross Campbell. Kaip mylėti savo paauglį. –  Vilnius: Katalikų pasaulis, 1998. –176 p.

„Ši knyga apeliuoja į mano vertybių jautimą, ypač gyvenant visuomenėje, kurioje pernelyg pabrėžiamas savanaudiškumas ir materializmas… Paprastai, aiškiai ji atskleidžia, kaip tėvai gali sugyventi su paaugliu”.

Christoph Schönborn. Mūsų tikėjimo šaltiniai: Liturgija ir sakramentai Katalikų Bažnyčios katekizme. – Vilnius: Logos leidykla, 1998. – 112 p.

Pasak Katalikų Bažnyčios katekizmo, sakramentai yra „galios, kurios eina iš visuomet gyvo ir gyvybę teikiančio Kristaus kūno” (KBK, 1116). Apie tas gydančias ir gelbstinčias „galias”, septyneriopą sakramentų šaltinį, kalbama šioje knygelėje, aiškinančioje antrąją  Katekizmo dalį.

Tomas Akvinietis. Žmogaus veikla dorovės požiūriu: Teologijos suma I-II 18-21 klausimai. – Vilnius: Logos leidykla, 1998. – 194 p.

Šioje knygoje pateikiama ištrauka iš garsiosios Tomo Akviniečio (1225–1274) Teologijos sumos, kuri apima keturis teminius klausimus apie žmogaus veiklos gerumą ir blogumą. Nagrinėdamas šiuos klausimus, autorius duoda išsamią teologinę, etinę ir psichologinę veiklos analizę, kuri ir šiandien neprarado aktualumo.

Jėzaus Teresė Avilietė. Gyvenimas jos pačios aprašytas. – Kaunas: Judex, 1998. – 343 p.

Tai Bažnyčios mokytojos Teresės Avilietės veikalas, kuriame šventoji aprašo savo gyvenimą nuo vaikystės iki subrendimo pasaulyje ir turtingą  vidinį gyvenimą Įsikūnijimo vienuolyne Aviloje. Skaitytojams pateikiamas šv. Teresės Avilietės veikalas verstas ne iš orginalo, bet iš vokiečių kalbos. Mat knygos leidėjai norėjo įamžinti daugelio pogrindyje leistų knygų vertėjos, poetės, Dieviškosios Jėzaus Širdies seserų pranciškonių kongregacijos įkūrėjos motinos Augustinos O. Galdikaitės atminimą.

Kun. Tadeusz Dajczer. Tikėjimo įžvalgos: Dvasingumo teologijos klausimai. – Vilnius: Katalikų akademijos leidykla, 1998. – 216 p.

Ši knyga – tai kvietimas ugdytis šventumą kasdieniame gyvenime. Ji ragina suvokti, kaip mus keičia tikėjimas, kontempliuoti Dievo meilės planus mums. Tai tikėjimo kelio vadovas. Jame autorius sukaupė visą dvasinio vadovavimo patirtį. Kunigo Tadeušo žodis skamba kaip švarus šaltinis, gaivinamas naujo Dvasios dvelksmo. Knygoje neužmirštama ir humoro reikšmė. Jis yra žaisminga priemonė pašalinti šėtono užmačias ir visokeriopą tuštybę, į kurios pinkles taip dažnai pakliūvame.

Lietuvos vienuolynai: vadovas. – Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1998. – 454 p., iliustr.

Šiuo vadovu pristatomas architektūrinis įvairių vienuolijų palikimas Lietuvoje, smalsus keliautojas vedamas per vienuolių gyventas vietas ir stengiamasi papasakoti bent truputį to gyvenimo istorijos bei praverti duris į dvasinį, dar labai mažai pažįstamą Lietuvos peizažą – į vienuolynų Lietuvą, kurios buvimas daug kam visai nepažįstamas ir kurios tikrasis atradimas, norisi tikėti, tik prasideda.