Įšventinimai Vilniaus arkivyskupijoje

Rugsėjo 19 d. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje arkivyskupas A. J. Bačkis kunigais įšventino Justiną Aleknavičių, Ričardą Doveiką bei Arūną Kesilį ir diakonu – iš studijų Paryžiuje grįžusį Vidą Balčių.

-Vn-Įšventinimai Kauno arkivyskupijoje

Rugsėjo 26 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje arkivyskupas S. Tamkevičius kunigu įšventino diakoną Tomą Karklį ir paskyrė Kauno kurijos kancleriu.