Katalikų Bažnyčios parapijos ir vietos valdžios organai aktyviau bendradarbiaus globojant socialiai remtinus vaikus


Prezidentas Valdas Adamkus tikisi, kad Katalikų Bažnyčios parapijos ir vietos valdžios organai aktyviau bendradarbiaus globojant socialiai remtinus vaikus. Šios srities problemas Lietuvos prezidentas aptarė spalio 5 dieną pietų su Vilniaus arkivyskupu metropolitu A. J. Bačkiu ir socialinės apsaugos ministre I. Degutiene metu.

Anot prezidento atstovės spaudai V. Gaižauskaitės, prezidentas ne kartą minėjo, kad švietimas ir socialinė sritis yra jo prioritetinės sritys, kurioms skirs daugiausia dėmesio. Todėl prezidentas pasikvietė arkivyskupą ir ministrę pakalbėti apie tai, kokios socialinės programos įgyvendinamos ir koks tam skiriamas finansavimas. Prezidentas buvo nemaloniai nustebintas, kad kai kurios savivaldybės labai nenoriai sutinka parapijiečių iniciatyvas dėl globos namų steigimo ar kitokių rūpybos projektų įgyvendinimo. „Bažnyčia iš savo tikinčiųjų lėšų negali išlaikyti globos namų, mums reikalingas konstruktyvus vietinės valdžios požiūris”, – sakė žurnalistams arkivyskupas A. J. Bačkis.

Ministrė I. Degutienė tvirtino, kad šalyje veikia visa būtina teisinė sistema globai ir rūpybai plėtoti, tačiau dažnai įstatymų vykdymas įstringa vietinės valdžios institucijoje. Kitais metais iš valstybės biudžeto globos ir rūpybos reikalams numatoma skirti 17 proc. visų socialinėms reikmėms skirtų lėšų.

-elta-