Lietuvos Caritas teiks pagalbą Kaliningrado sričiai


Rugsėjo 25 d. Kaune įsikūrusiame Lietuvos Caritas centre lankėsi LR generalinis konsulas Kaliningrado srityje Jonas Voronavičius, bendrijos „Lituanica” pirmininkas Gintautas Bukauskas ir lietuvių parapijų Tilžėje (dab. Sovietskas), Ragainėje (dab. Nemanas) ir Gastuose klebonas Andrius Eidintas. Su Lietuvos Caritas generaliniu direktoriumi kun. Robertu Grigu ir reikalų vedėja Janina Kukauskiene svečiai tarėsi dėl Caritas pagalbos srities gyventojams ir lietuvių bendruomenėms bei organizacijoms.

Daugelis akivaizdžių faktų rodo, kad socialinė - ekonominė padėtis šiame Rusijos administruojamame regione nuolat blogėja, ypač kenčia, tiesiog badauja vyresnio amžiaus žmonės, invalidai ir vaikai. Lietuvos Caritas vadovai pažadėjo kreiptis į vyskupijų Caritas struktūras ir prašyti dalį vietoje sutelkiamos ir iš užsienio gaunamos paramos skirti dar į sunkesnę padėtį patekusiems Kaliningrado srities žmonėms paremti. Konkrečias paramos nuvežimo bei teikimo sąlygas planuojama derinti su Lietuvos užsienio reikalų ministerija.

-rg-