Vilniuje vyko dviejų dienų mokslinė konferencija „Katalikų Bažnyčia ir lietuvių bei žydų santykiai XIX – XX a.”


Spalio 8–9 dienomis Vilniaus universiteto Senato salėje vyko Lietuvių katalikų mokslo akademijos, Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto suorganizuota mokslinė konferencija „Katalikų Bažnyčia ir lietuvių bei žydų santykiai XIX – XX a.”. Šią konferenciją surengti paskatino popiežiaus Jono Pauliaus II laiškas „Mes atsimename: mintys apie Šoa”. Konferencijos metu kalbėta apie masines žydų žudynes Antrojo pasaulinio karo metais, šios tautos padėtį Lietuvoje, Vatikano poziciją žydų genocido atžvilgiu ir kt. Anot Lietuvių katalikų mokslo akademijos prezidento vysk. J. Borutos SJ, ši konferencija – tai žingsnis, padedantis į problemas pažiūrėti objektyviai, padaryti reikiamas išvadas ir nebekartoti praeities klaidų. Konferencijoje dalyvavę mokslininkai, turėję progą įsigilinti į lietuvių ir žydų santykių istoriją, pabrėžė, kad daug šios srities klausimų neišgvildenta, daug faktų dar laukia objektyvaus įvertinimo.