Nauji leidiniai

Antanas Rubšys. Šventojo Rašto kraštuose: Apaštalo Pauliaus pėdsakais, 2 dalis. -
Vilnius: Katalikų pasaulis, 1998. - 615 p.: iliustr.

Lankydamas tas šalis, per kurias kadaise keliavo šventasis apaštalas Paulius, pats drąsiausias ir ryškiausias Kristaus mokslo skelbėjas, prelatas Antanas Rubšys apmąsto ne tik žmogiškąjį Apaštalo paveikslą, bet ir anų laikų tikėjimus, civilizacijas, kultūras. A. Rubšys - poetas iš Dievo malonės, apdovanotas pavydėtinai lakiu, jautriu, Tėvynės meilės ir žemaitiško jaukumo sklidinu žodžiu. Jo plunksna prikelia suslūgusius laiko klodus, aną būtį, - žmonės ir daiktai atgyja, ima švytėti ir spinduliuoti,
įgaudami savo prasmę „duobėtame gyvenimo vieškelyje".
 

Antanas Rubšys. Šventojo Rašto kraštuose: Apaštalo Pauliaus pėdsakais, 3 dalis. -
Vilnius: Katalikų pasaulis, 1998. - 435 p.: iliustr.

„Norėtųsi padėti bent pajusti, kad būtina susipažinti su istoriškuoju pasauliu, kuriame ‚Dievas Kristuje sutaikino su savimi žmones'. Norėčiau ir daugiau: atkreipti dėmesį į istorijos vyksmo svarbą bei aptarti apaštalo Pauliaus laiškų pradmenis", - rašo prelatas Antanas Rubšys.
 

Marc Joulin. Arso klebonas: Jean - Marie Vianney: trumpa gyvenimo istorija. -
Vilnius: Katalikų pasaulis, 1998. - 109 p.

Apie 1830 metus į Arso kaimelį ima plaukti maldininkų būriai. Iš kur toks antplūdis? Juk ten neapsireiškė Švč. Mergelė. Ne, Arse tėra klebonas, ir vienintelis maldininkų tikslas - su juo susitikti, o ypač - pas jį prieiti išpažinties. Dėl to jie pasiryžę laukti net ištisą naktį. Šis kunigas - Žanas Mari Batistas Vianė. Savo kaimelį jis pavertė karštai tikinčia bendruomene. Per kelerius metus jis tapo garsiausiu kunigu Prancūzijoje. Pijus XI 1925 metais jį paskelbė šventuoju.