Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus pareiškimas spaudai


Per visą atgimimo laikotarpį su dideliu susirūpinimu stebiu kai kurias televizijos laidas, neabejotinai darančias neigiamą įtaką Lietuvos piliečiams, ypač jaunimui. Jos žlugdo tautos moralę ir skatina cinizmą, smurtą bei abejingumą dvasinėms vertybėms. Iš ypač „pasižymėjusių" negaliu nepaminėti Baltijos televizijos „Radijo šou" laidos.

Rugsėjo 23-24 dieną Baltijos televizijos laidoje „Krantas" nuskambėjo daug neteisingų arba tendencingų teiginių, tiesiogiai nukreiptų prieš Katalikų Bažnyčią ir jos vadovus. Laidos žiūrovai buvo tikinami, neva Bažnyčios vyresnybė apmoka kai kuriuos abortus, kad beveik visi kunigai turi neteisėtas žmonas, kad Bažnyčios hierarchija esanti „paslaptinga jėga", kurios turi bijoti šalies piliečiai. Laidos autoriai pavienių kunigų klaidas, galbūt daug kartų apgailėtas, bando primesti visiems kunigams ir meta šešėlį daugeliui dorai ir sąžiningai Dievui ir žmonėms tarnaujančių dvasininkų. Atsakingai pareiškiu, kad vyskupai gynė ir gins kunigų celibatą kaip Dievo dovaną Bažnyčiai. Tvirtinimas, kad Bažnyčios ganytojams rūpi tik išorinė kunigų laikysena, yra labai skaudus ir neteisingas, nes vyskupai išgyvena dėl kiekvieno kunigo suklydimo, skatina ne tik apgailėti, bet ir ištaisyti, kiek tai įmanoma, padarytų klaidų padarinius, tačiau niekada neskatino ir neskatina iškilusių problemų spręsti abortų pagalba. Visiškai neatitinka tiesos teiginiai, kad vyskupai toleruoja netvarkingą ir su kunigo pašaukimu nesuderinamą gyvenimą.

Matydamas didelę „Kranto" laidoje tendencingai pateiktos ir Lietuvos žmones klaidinančios informacijos žalą, negaliu tylėti. Šios laidos kūrėjai daro prielaidą, kad ir dėl kun. R. Mikutavičiaus dingimo yra kalti ne nusikaltėliai, bet Bažnyčios vadovai, kurie elgiasi panašiai kaip viduramžių inkvizijos laikais. Minėto kunigo tragedija man, kaip ir visiems tikintiesiems, skaudi, tačiau manau, kad kunigo nelaimę išnaudoti egoistiniams interesams - sumenkinti Bažnyčios autoritetą - nedora.
Dėkoju sąžiningiems žiniasklaidos darbuotojams ir visiems geros valios žmonėms, padedantiems ginti ir stiprinti Bažnyčią, tiek metų kentėjusią ir daugeliui tautiečių padėjusią nepalūžti sunkiausiuose išbandymuose. Į dvasinį prisikėlimą žengianti Lietuva tenetampa krikščioniškų pagrindų ardymo ir vieni kitų niekinimo šalimi. Aš tikiu, kad kurdami Lietuvos ateitį garbingi žmonės ieškos ir garbingų kelių.
 

Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
1998 09 25