Lietuvos katechetikos centro Aukštesnioji katechetų mokykla pradėjo naujuosius mokslo metus


Rugsėjo 11 d. 10 val. Kauno Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje šv. Mišiomis Lietuvos katechetikos centro Aukštesnioji katechetų mokykla pradėjo naujus mokslo metus. Šv. Mišias aukojo Lietuvos katechetikos centro ir Aukštesniosios katechetų mokyklos direktorius kun. A. Kasčiukaitis, pamokslą pasakė diak. V. Balčaitis. Po šv. Mišių mokyklos aktų salėje direktorius, pasveikinęs visus su naujais mokslo metais, pasidžiaugė, kad arkivyskupo S. Tamkevičiaus dėka mokykla turi savo patalpas, ir pakvietė kurti mokyklos bendruomenę ant dvasinių pamatų. Jis pristatė taip pat naujus mokyklos direktoriaus pavaduotojus - diak. V. Balčaitį ir L. Truskauskaitę.

Katechetikos mokyklos studentai buvo supažindinti su studijų naujovėmis. Pasak L. Truskauskaitės, mokykla nuo 1998 metų sausio 1 d. pradėjo dirbti pagal Švietimo ministerijos patvirtintą programą. Atsižvelgiant į šią programą, kurioje numatyta daugiau valandų atskiroms disciplinoms ir padaugėjo pačių disciplinų, paskaitos vyks du savaitgalius per mėnesį. Numatyta dar viena - išlyginamoji sesija rugpjūčio pabaigoje. Naujus mokslo metus pradėjo 130 studentų, iš kurių 33 yra pirmakursiai, ir 24 dėstytojai.

-jp-