Popiežiaus Jono Pauliaus II sveikinimo telegrama kardinolui Vincentui Sladkevičiui vardo dienos progaSu nuoširdžiausiais linkėjimais sveikinu Jūsų Eminenciją, švenčiantį savo dangiškojo Globėjo dieną, maldaudamas visagalį Dievą, kad, užtariant šv. Vincentui Pauliečiui, Tave, labiausiai nusipelniusį Bažnyčiai ir mums, brangiajai lietuvių tautai, savo dangiškomis dovanomis gausiai praturtintų.


Ta pačia proga, kaip broliškos meilės ir nuoširdaus palankumo liudijimą, teikiu apaštališkąjį palaiminimą Tau ir Tau brangiems asmenims.
Jonas Paulius II
Roma, Vatikanas 1998 rugsėjo 26 d.
 

Kardinolą vardadienio proga taip pat pasveikino Valstybės sekretorius kardinolas Angelo Sodano ir Valstybės sekretoriaus pavaduotojas arkivyskupas Re Joannes Battista .