„Gyvenimo ir tikėjimo" institutas
 

Instituto metodologija remiasi šv. Ignaco dvasingumu ir visuomeninių bei sielovadinių užsiėmimų ciklu – socialine analize, teologiniu apmąstymu bei veiklos įžvalga. Daug dėmesio skiriama šiuolaikinės visuomenės analizei, mėginant suprasti joje vykstančius reiškinius tikėjimo, Šventojo Rašto ir Katalikų Bažnyčios socialinio mokymo šviesoje. Pabrėžiama maldos, kaip esminio krikščioniškosios įžvalgos elemento, svarba. Instituto kursuose dalyvauja įvairių specialybių bei įvairios patirties žmonės iš visos Lietuvos – mokytojai, katechetai, jaunimo vadovai, studentai, ūkininkai, vienuoliai, socialiniai darbuotojai ir kt.

1998/1999 m. siūlome dvi programas:

Socialinės ir pastoracinės tarnystės kursas apima keturis savaitgalių seminarus (temos: žmogiškieji ryšiai ir bendravimas; krikščionybė, socialinė analizė ir socialinė veikla; Dievo žodis Šventajame Rašte, gyvenime ir sielovadoje; malda ir veikla).

Šventojo Rašto pastoracinės tarnystės kursą sudaro penki vienadieniai seminarai, tarp kurių savarankiškai atliekamos užduotys remiantis Šventuoju Raštu.

Vieno kurso kaina metams – 180 Lt. Socialiai remtiniems galimos nuolaidos.

Norintieji dalyvauti kursuose turėtų registruotis iki spalio 1d. tel. 8–27 201116.
Mūsų adresas: Vilniaus g. 7, LT–3000 Kaunas