Popiežius: laiškai, audiencijos, pareiškimai

Katalikai ir anglikonai turėtų puoselėti vienybės viltį

(KAP) Pasak popiežiaus Jono Pauliaus II, katalikai ir anglikonai turėtų „gailėtis dėl senų nuodėmių" ir brandinti naujas viltis. Rugpjūčio pabaigoje kreipdamasis į Tarptautinės anglikonų ir Romos katalikų dialogo komisijos (ARCIC) narius, popiežius priminė savo encikliką apie ekumenizmą Ut unum sint ir patikino, jog jis meldžiasi, kad tiesos Dvasia vadovautų komisijos darbui. Jonas Paulius II taip išreiškė viltį, kad anglikonai ir katalikai vieną dieną patirs vienybės džiaugsmą.
 

Vėl atrasti tikrovės prasmę

(KAP) Popiežiaus Jono Pauliaus II teigimu, šių dienų prasmės krizės priežastis yra ta, kad šiuolaikinei epochai būdingas tikėjimas mokslu apribojo tikrovę tuo, kas suskaičiuojama ir išmatuojama. Kreipdamasis į Italijos katalikų atsinaujinimo judėjimo Comunione e liberazione rugsėjo pradžioje Rimini mieste surengto „susitikimo tautų draugystės labui" dalyvius, popiežius pabrėžė, kad dėl to buvo nusigręžta nuo plačių tikrovės sričių, taip pat nuo Dievo tikrovės ir „giliausios daiktų esmės". Nemaža kultûrinių sąjūdžių mėgino įveikti iš to kilusį nepasitenkinimo jausmą, siūlydami žmonėms bėgti iš beprasme laikomos tikrovės į iliuzijų pasaulį. Akcentuodamas renginio devizą „Gyvenimas nėra sapnas", Jonas Paulius II ragino krikščionis atsiliepti į Absoliuto troškimą, kurio žmogus nepajėgus numalšinti. Nuoširdžiai ieškantiems, pasak popiežiaus, tikrovė išnyra kaip „ženklas" to, kuris ją sukūrė, ir kaip egzistencijos tikrosios prasmės „šifras".


Bažnyčia ir visuomenė


Kardinolas J. Ratzingeris: „šiek tiek moralės" nepakanka

Münchenas (KAP). Tikėjimo mokslo kongregacijos prefektas kardinolas Josephas Ratzingeris kritikavo krikščionybę, „praktikuojamą tiktai galva". Vien diskusijų, organizavimo ir „šiek tiek moralės" neužtenka krikščioniškojo gyvenimo gyvybei palaikyti. Rugpjūčio 30 d. per pamaldas Straubingo (Vokietija) šv. Jokūbo bazilikoje jis apgailestavo, kad „Dievo nebėra" viešumoje. Religingumo silpnėjimą liudija „mirštantys vienuolynai" ir parapijos be kunigų. Tačiau trypiant kojomis religiją, trypiamas ir žmogus, grįžta bejausmiškumas ir grubumas. Kaip pavyzdį kardinolas nurodė buvusios Sovietų Sąjungos šalis ir Albaniją. Privalu vėl atrasti Dievą tikrovėje. Ganytojas ragino tikinčiuosius daugiau melstis.