Naujos gairės Šiaulių vyskupijos katechetų darbe
 

Rugpjūčio 28 d. Šiauliuose buvo surengtos Šiaulių vyskupijos katechetų rekolekcijos, kurioms vadovavo kun. Leonardas Jagminas SJ. Visą dieną trukusiose rekolekcijose dalyvavo vyskupas Eugenijus Bartulis. Pasveikinęs katechetus su naujųjų mokslo metų pradžia, ganytojas linkėjo būti kupiniems džiaugsmo ir meilės, kad per juos „mokytų Kristus, kuris trokšta mūsų širdis paversti dangumi". Per rekolekcijas katechetai apmąstė meilės esmę – tarnauti kitiems, pradedant nuo gėrio linkėjimo ir baigiant pačia dieviškiausia meilės rūšimi – kančia už sielų išganymą. Rekolekcijoms vadovavęs kun. L. Jagminas SJ akcentavo, kad neapsakomai svarbu niekuomet neprarasti „džiaugsmo, vilties ir įsitikinimo, jog tai, ką dirbi, yra prasminga". Šiaulių vyskupijos Katechetikos centro direktorė Diana Neimantienė tądien katechetus supažindino su nauja tikybos dėstymo programa. Pasak direktorės, šiai programai būdinga tai, kad nuosekliai išdėstomas mokymo turinys. Naujojoje programoje išryškėja ir didesnis dėmesys ateinančiam į tikybos pamokas netikinčiam mokiniui. Krikščionio ir netikinčiojo perspektyvos, mintys, motyvai labai skiriasi, o naujoji programa kaip tik leidžia tai atskleisti.

Šiuo metu Šiaulių vyskupijoje dirba 180 katechetų, neretai tikybą dėsto pradinių klasių mokytojai: specialistui dėl nepatogaus susisiekimo dažnai labai sunku pasiekti mokyklą. Vyskupijoje kuriamas naujas metodikos kabinetas, kur kiekvienas katechetas galės gauti reikiamią pagalbą. Nauja yra ir tai, kad Katechetikos centro direktorė (arba kitas vyskupo įgaliotas asmuo) lankysis vyskupijos dekanatuose ir teiks dalykinę metodinę ir kitokią paramą, lankys tikybos pamokas.

-na-