Marijampolėje organizuota popietė socialiai remtinų šeimų mokiniams
 

Rugsėjo 1 d. po šv. Mišių, kurias Marijampolės prokatedros Mažojoje bazilikoje aukojo ir pamokslą pasakė vyskupas J. Žemaitis MIC, miesto teatre įvyko vysk. M. Valančiaus sąjūdžio Marijampolės skyriaus socialiai remtinų šeimų vaikams organizuota popietė. Kiekvienas mokinukas gavo krepšelį su mokykliniais reikmenimis. Šiame renginyje savo mintimis dalijosi Blaivybės sąjūdžio vadovas kun. Gintaras Urbštas, Šeimos centro vadovė gyd. Lina Braukylienė, apie alkoholio daromą žalą žmogui ir jo šeimai pasakojo anoniminis alkoholikas Algis. Po to koncertavo Marijampolės darželio - mokyklos „Želmenėliai" mažieji aktoriai, Kazlų Rūdos pradinės mokyklos ansamblis „Rojaus obuoliukai". Šventės dalyviai vaišinosi, šoko, žaidė žaidimus, dalyvavo įvairiose loterijose. Toks renginys organizuotas pirmą kartą.

-jkad-