Vilkaviškio vyskupijos kunigų rekolekcijos Marijampolėje
 

Rugpjūčio 25 – 27 d. Marijampolėje vyko Vilkaviškio vyskupijos kunigų rekolekcijos. Pirmąsias dvi dienas kunigai rinkosi Marijampolės šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje, rugpjūčio 27-ąją, Vyskupijos dieną, – Marijampolės šv. ark. Mykolo bazilikoje. Rekolekcijoms, kuriose dalyvavo 98 vyskupijos ir Marijonų kongregacijos kunigai bei diakonai, taip pat Marijonų kongregacijos broliai, vadovavo Vilniaus arkivyskupo augziliaras vysk. dr. Jonas Boruta SJ. Vyskupijos dieną šv. Mišias, kurioms vadovavo Vilkaviškio vyskupas J. Žemaitis MIC, koncelebravo vysk. dr. Jonas Boruta SJ ir per 50 kunigų.

-Vk-