Tęsiama arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos byla
 

Rugsėjo 2 d. Kaišiadorių vyskupijos kurijoje rinkosi naujai Kaišiadorių vyskupo J. Matulaičio paskirti šios bylos nariai: teisėjas, Bažnyčios teisės licenciatas kun. Robertas Rumšas, teisingumo gynėjas kun. Juozapas Kaminskas, notaras kun. Vytautas Sudavičius, taip pat šios bylos postulatorius vyskupas Jonas Boruta SJ. Gegužės mėnesį arkiv. Teofiliaus Matulionio beatifikacijos bylos dokumentai buvo pristatyti į Romą Šventųjų skelbimo kongregacijai, kuri rekomendavo šią bylą papildyti kai kuriais archyviniais dokumentais, paremtais istorikų ekspertų išvadomis bei papildomais liudininkų paliudijimais. Kiekvieno mėnesio 20 d. Kaišiadorių katedroje meldžiamasi už arkivyskupą Teofilių Matulionį, jo beatifikaciją.

-ež-