Vilniaus šv. Jonų bažnyčioje Norvegijos karalius atidengė paminklinę lentą, skirtą jėzuitui tėvui Laurynui Norvegui
 

Rugsėjo 4 d. Šv. Jonų bažnyčioje Norvegijos karališkoji šeima atidengė paminklinę lentą, skirtą jėzuitui tėvui Laurynui Norvegui.

Tėvas Laurynas Norvegas (1539–1622) – iš Norvegijos kilęs jėzuitas, teologijos profesorius, žinomas katalikybės Skandinavijoje skleidėjas. 1600–1622 m. darbavosi Lietuvos jėzuitų provincijoje. Paskutiniuosius gyvenimo metus praleido Vilniuje dėstydamas jėzuitų akademijoje. Mirė 1622 m. gegužės 5 d., buvo palaidotas Šv. Jonų bažnyčioje. Išleido keletą poleminio turinio knygų, paliko nemažai laiškų bei kitų rankraščių.