Jurgio Matulaičio „Užrašų" pristatymas
 

Rugsėjo 3 d. leidykla „Aidai" pristatė naują savo leidinį – pal. Jurgio Matulaičio „Užrašus", išleistą 5 tūkst. egzempliorių tiražu. Renginyje dalyvavo Vilniaus arkivyskupas A. J. Bačkis, kun. V. Aliulis MIC, leidyklos „Aidai" direktorius V. Ališauskas ir knygos rengėjas dr. P. Subačius.

Vilniaus arkivyskupas A. J. Bačkis pabrėžė, kad nuo jaunystės brangino užsienio lietuvių pastangomis išleistą pirmąjį šios knygos leidimą. „Tai buvo mano dvasiniai skaitymai. Pal. J. Matulaitis man yra pavyzdys ir mokytojas, kuriuo stengiausi sekti. Jis buvo tėvas visų savo avelių – ir lenkų, ir gudų, ir lietuvių. Jis norėjo, kad Bažnyčia bûtų visų Motina", – kalbėjo arkivyskupas.

Pal. Jurgio Matulaičio „Užrašų" rengėjas dr. P. Subačius sakė, jog knyga parengta pagal atrastą originalų rankraštį, papildyta komentarais, straipsniais ir rodykle, kuria nesunkiai galės naudotis ir istorikai, ir kunigai, ir paprasti skaitytojai. Pasak dr. P. Subačiaus, „Užrašai" vertintini keturiais aspektais: kaip dvasiniai skaitiniai, kaip svarbus istorinis šaltinis, kaip lietuvių kalbos paminklas ir kaip pilietinio sąmoningumo pavyzdys.

Kun. V. Aliulis MIC akcentavo, kad „Užrašuose" galima įžvelgti dvejopą pal. Jurgio Matulaičio programą: tai dvasinis dienoraštis – programa sau ir savo atkurtai Marijonų vienuolijai, ir Vilniaus dienoraštis – nuorodos, kaip tą programą įgyvendinti, visai visuomenei rūpimi dalykai.

Prie knygos išleidimo nemažai prisidėjo Marijonų vienuolija ir Lietuvos kultūros ministerija.

-jk-