Rekolekcijos seserims vienuolėms Trinapolyje
 

Rugpjūčio 3–8 d. Vilniuje, Trinapolyje, prancūzas tėvas Dominykas iš Šv. Jono kongregacijos vedė rekolekcijas moterų vienuolijoms. Jose dalyvavo apie 60 seserų. Kiekvieną dieną vyko konferencijos, buvo adoruojamas Švč. Sakramentas. Konferencijose tėvas Dominykas akcentavo radikalų vienuolinio gyvenimo apsisprendimą, taip pat pabrėžė tyliosios maldos svarbą. Nauja patirtis seserims buvo evangelijų aiškinimas. „Neapleido mintis, kad prisilietėme prie ‚plikos’ Evangelijos, tokios, kokia ji yra, nesiekiant jos pritaikyti kaip patogiau sau", – sakė Kristaus Karaliaus kongregacijos generalinė vyresnioji ses. Aldona Dalgėdaitė. Ji ypač pabrėžė konferenciją, skirtą vilties temai. Aiškindamas ją, tėvas Dominykas priminė paskutiniąsias septynias, krikščioniui itin svarbias Kristaus gyvenimo dienas.

-jk-