Kardinolą V. Sladkevičių Vytauto Didžiojo I laipsnio ordino apdovanojimo proga pasveikino vidaus reikalų viceministras, kiti aukšti pareigūnai
 

Rugsėjo 2 d. Jo Eminenciją kardinolą V. Sladkevičių su garbingu apdovanojimu – Vytauto Didžiojo I laipsnio ordinu – pasveikino vidaus reikalų viceministras, Vidaus tarnybos dalinių vyriausiasis vadas generolas Arvydas Svetulevičius, Lietuvos Respublikos kariuomenės vyriausiasis kapelionas majoras Alfonsas Bulotas, Vidaus tarnybos I pulko vadas pulkininkas Sergejus Madalovas. Jo Eminencija nuoširdžiai priėmė generolo A. Svetulevičiaus atvežtus sveikinimus nuo vidaus reikalų ministro S. Šedbaro, visos ministerijos vadovybės. Kartu su sveikinimo aplanku kardinolui buvo įteiktas paveikslas, puokštė gėlių ir parkerių rinkinys. Dėkodamas Lietuvos Katalikų Bažnyčios hierarchas skatino rodyti vieni kitiems gerumą, supratimą ir atjautą, jį aplankiusius svečius palaimino ir palinkėjo tvirtybės nelengvame jų darbe.