Atšventinta Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
 

Rugpjūčio 30 d. Vilniaus arkivyskupas A. J. Bačkis atšventino prieš 50 metų uždarytą Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčią, kurios rektoriumi paskirtas kun. Jan Šutkievič. Pirmosios šv. Mišios buvo aukojamos lotynų kalba, skaitiniai skaitomi lietuviškai, o kun. V. Aliulis MIC juos komentavo baltarusiškai. Tai atspindėjo įvairiatautės Užupio bendruomenės poreikius. Arkivyskupas A. J. Bačkis per pamokslą džiaugėsi, kad pastatui, kuris ilgus metus buvo paverstas sandėliu ir dailininkų dirbtuvėmis, grąžinta tikroji jo paskirtis – būti maldos namais. Arkivyskupas, dėkodamas Vilniaus vicemerui J. Raistenskiui, taip pat akcentavo, kad, sutapus valdžios, tikinčiųjų ir Bažnyčios vadovybės norams, įgyvendintas baltarusių troškimas turėti šventovę, kurioje jie galėtų melstis gimtąja kalba.

„Nuoširdžiai trokštu, kad Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia taptų Vilniaus baltarusių bendruomenės širdimi. Bet tai nereiškia, kad lietuviai ir lenkai čia negalės pasimelsti. Bažnyčia yra visų ir visiems", – kalbėjo arkivyskupas A. J. Bačkis.

Bažnyčios rektorius kun. Jan Šutkievič po šv. Mišių pranešė, kad Šv. apaštalo Baltramiejaus parapijos tikintiesiems šv. Mišios bus aukojamos lietuvių, lenkų ir baltarusių kalbomis.

-jk-