Kauno auklėjimo darbų kolonijos nepilnamečių tardymo izoliatoriuje pašventinta koplyčia
 

Rugsėjo 4 d. Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius Kauno auklėjimo darbų kolonijos nepilnamečių tardymo izoliatoriuje pašventino šios įstaigos vadovų iniciatyva įkurtą koplyčią. Jis ypač akcentavo jaunuolio vilties Viešpatyje turėjimo svarbą. „Reikšminga, jei jaunas žmogus gali pakelti akis ir turėti viltį, kad yra kitoks pasaulis, kitoks gyvenimas", – sakė arkivyskupas. Koplyčios pašventinimo iškilmėje dalyvavo Kauno auklėjimo darbų kolonijos nepilnamečių tardymo izoliatoriaus dvasios tėvas kun. A. Malinauskas, broliai pranciškonai, Šančių bažnyčios klebonas kun. V. Veprauskas, šios įstaigos darbuotojai. Pašventinus koplyčią, salėje buvo paminėtas Kauno auklėjimo darbų kolonijos 30-metis.

Pasak direktoriaus pavaduotojo auklėjamajam darbui A. Šeputos, šiuo metu kolonijoje ir izoliatoriuje dirba apie 350 darbuotojų. Nepilnamečių tardymo izoliatoriuje teismo laukia 37 jaunuoliai, auklėjimo darbų kolonijoje bausmę atlieka 260 nuteistų jaunuolių, kurių dauguma iš asocialių šeimų. Kolonijoje teikiamas reikiamas išsilavinimas, organizuojami kultūriniai renginiai, kad išėjęs iš kolonijos žmogus galėtų integruotis į visuomenę. Čia švenčiamos įvairios šventės, taip pat ir religinės. Pasak kun. A. Malinausko, kiekvienas turi galimybę pažinti ir pamilti Dievą.

-jp-