Rugsėjo pirmosios šventė Kauno jėzuitų gimnazijoje
 

Kauno jėzuitų gimnazijoje Rugsėjo pirmosios šventė tradiciškai prasidėjo šv. Mišiomis, kurias Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje aukojo gimnazijos direktorius kun. G. Vitkus SJ, kun. A. Gudaitis SJ ir kun. V. Sadauskas SJ. Per pamokslą kun. G. Vitkus linkėjo mokytojams ir mokiniams, padedamiems Viešpaties, stiprinti gimnazijos bendruomenę. Pasak kun. G. Vitkaus SJ, gimnazijos vadovai ir pedagogai stengsis padėti išplėtoti kiekvienam Dievo duotus gabumus, ugdyti mylintį ir kitiems tarnaujantį žmogų. Po šv. Mišių 5 gimnazistai, geriausiai išlaikę stojamuosius egzaminus į pirmąją gimnazijos klasę, buvo apdovanoti kun. A. Saulaičio SJ įsteigta premija.

Pasak gimnazijos direktoriaus pavaduotojos D. Blaževičienės, šiemet mokslo metus pradėjo 570 mokinių, gimnazijoje dirba 55 mokytojai, iš 49 gimnaziją baigusių abiturientų 45 įstojo į aukštąsias mokyklas.

-jp-