Kretingoje evangelizacijos seminarus organizavo svečiai iš Indijos
 

Rugpjūčio 23–26 d. Kretingoje lankėsi evangelizacijos komanda iš Indijos. Du Šv. Vincento ordino kunigai Jose Vettiyankal ir John Cheriaveliyil, ses. Margarita Valappila ir pasaulietis inžinierius Jayanand Devadar. Svečiai savo misiją pradėjo šv. Mišiomis Pakutuvėnų bažnyčioje. Tos pačios dienos vakarą Kretingos šv. Antano institute susitiko su miesto gyventojais ir studentais. Svečiai iš Indijos kalbėjo apie pamatinius tikėjimo dalykus: Jėzų kaip mūsų Gelbėtoją, Dievo žodžio bei šlovinimo galią, Dievo atleidžiančią meilę, sielos vidinį gydymą, Šventosios Dvasios dovanas – charizmas, santuoką ir šeimą. Ypač pabrėžta maldos, adoracijos būtinybė. Ses. Margarita Valappila vadovavo Dievo gailestingumo maldai priešais Dievo gailestingumo paveikslą. Evangelizacijos komandos nariai iš Indijos kalbėdavosi su žmonėmis, turinčiais konkrečių klausimų, meldėsi už jų reikalus. Diena baigdavosi gydymo pamaldomis. Buvo įvardijamos konkrečios negalios ir prašoma, kad Viešpats gydytų.

-gj-